ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

AANVAARDING

Elke bestelling van een artikel op de site MISTER BATTERY veronderstelt dat de koper de volgende algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

De koper kan een bestelling op de site MISTER BATTERY niet bevestigen zonder te verklaren dat hij kennis heeft genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden op het moment dat hij het bestelformulier invulde. Het aanvinken van het hokje als verklaring dat de koper kennis heeft genomen van de algemene verkoopvoorwaarden, dient als elektronische handtekening en heeft in de overeenkomst tussen koper en verkoper dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening.

De bestelling wordt bevestigd via een e-mailbericht aan het adres dat de koper op het bestelformulier heeft meegedeeld.

De informatie die de koper tijdens zijn bestelling op de site www.mister-battery.be heeft ingevoerd, bindt hem als de leveringsgegevens van de ontvanger verkeerd zijn ingevuld. MISTER BATTERY kan niet aansprakelijk worden gesteld als het voor hem onmogelijk zou zijn om het (de) bestelde artikel(en) te leveren.

PRIJS EN BESCHIKBAARHEID

De prijzen worden vermeld in euro’s (€) inclusief alle belastingen (btw en Bebat) en zijn alleen geldig op de datum van verzending van het bestelformulier door de koper. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, die vóór de bevestiging van de bestelling worden aangeduid. Wanneer een bevestigde bestelling één of meer onjuiste gegevens (prijs, beschrijving, foto, waardebon enz.) bevat, behoudt MISTER BATTERY zich het recht voor om de bestelling te annuleren en tot terugbetaling over te gaan.

Voor verzendingen buiten België komt de betaling van de douanerechten, lokale belastingen, invoerrechten of rijksbelastingen die verschuldigd kunnen zijn (aangiften en/of afdrachten aan de bevoegde overheden en instanties in het land van de koper) voor rekening en uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper die de bestelde artikelen importeert. De bestelde artikelen blijven eigendom van MISTER BATTERY totdat de prijs volledig is voldaan. Als een product op het moment van bestelling niet beschikbaar is wegens onze leveranciers, wordt de klant zo snel mogelijk daarover geïnformeerd en krijgt hij de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren en het bedrag terug te ontvangen dat hij voor het niet-beschikbare product heeft betaald of dit door een gelijkwaardig product te laten vervangen. De bestelling wordt verzonden zodra alle artikelen beschikbaar zijn. MISTER BATTERY behoudt zich het recht voor om het assortiment, de prijzen en de levertijden van de producten te wijzigen naar gelang de beperkingen die door de fabrikanten en/of leveranciers worden opgelegd. MISTER BATTERY is verplicht om de klant daarover te informeren.

RETOURZENDING VAN EEN PRODUCT

Zoals de Belgische wet bepaalt, beschikt de klant gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn bestelling over het recht op herroeping. 

De retourzending gebeurt voor rekening en verantwoordelijkheid van de koper. Het artikel mag niet gebruikt of beschadigd zijn en moet in de oorspronkelijke verpakking zitten. Het pakket dat het artikel bevat, moet naar behoren zijn verpakt om het artikel te beschermen. Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de koper. Een wijze van vervoer met Track & Trace-functie wordt aanbevolen. Het artikel moet vergezeld gaan van een kopie van de aankoopfactuur om de transactie te identificeren.

De artikelen worden bij hun retourontvangst getest. De retourzending wordt bevestigd als het ontvangen artikel geen verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke staat vertoont. 

Niet-verzegelde batterijen worden in principe niet teruggenomen, maar elke aanvraag wordt apart onderzocht. Voor deze artikelen verzoeken wij u om met ons te overleggen voordat u ze verzendt.

Het retouradres is:

Mister Battery – Helpelek
Kroningslaan 11
1200 Brussel
België
Tel. +32 2 899 09 89

De terugbetaling gebeurt volgens dezelfde betalingswijze die u tijdens uw bestelling hebt gebruikt. Als u via Bancontact of bankgiro hebt betaald, moet u niet vergeten om uw volledige bankgegevens aan ons mee te delen, zodat wij u kunnen terugbetalen.

BETALINGSWIJZEN:

Tijdens de bevestiging van zijn bestelling worden de volgende betalingswijzen aan de koper aangeboden: PayPal, Maestro, Bancontact, MasterCard, Visa en homebanking via de beveiligde HiPay-gateway. Op straffe van automatische annulering moet elke bestelling die op de site is bevestigd, binnen 24 uur na plaatsing zijn betaald.

LEVERING:

De artikelen worden door de vervoerder bezorgd op het leveringsadres dat de koper tijdens zijn bestelling heeft vermeld. MISTER BATTERY verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de bestelling zo spoedig mogelijk te bezorgen, zodra de betaling in verband met het bestelformulier is ontvangen. De vermelde levertijden op de site of het bestelformulier worden alleen ter indicatie verstrekt en eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of een of andere compensatie te eisen. Klachten wegens non-conformiteit of manco moeten binnen 7 dagen na de datum van ontvangst van de bestelling door de koper worden doorgegeven. MISTER BATTERY is in alle gevallen van toeval of overmacht ontslagen van zijn leveringsverplichting. Ter indicatie: volledige of gedeeltelijke stakingen, overstromingen en branden zijn gevallen van overmacht. MISTER BATTERY behoudt zich de mogelijkheid voor om leveringen te splitsen. De portokosten worden slechts eenmaal in rekening gebracht. Als het pakket geopend en/of beschadigd aankomt en bij de bezorging wordt aanvaard, is het noodzakelijk dat de koper een afwijkingsverslag door de bezorger laat opstellen. Als dit pakket bij de bezorging wordt geweigerd, moet de koper aan de vervoerder vragen om het naar MISTER BATTERY terug te sturen, vergezeld van een verklaring dat kwaadwillige opzet is vastgesteld, en eventueel een kopie van dit formulier in zijn bezit houden.

GARANTIE:

Klachten wegens non-conformiteit of manco moeten binnen 7 dagen na de datum van ontvangst aan MISTER BATTERY worden doorgegeven.

MISTER BATTERY is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik, beschadiging als gevolg van een laad- of losongeluk, val, diefstal, brand, overstroming, vorst, gebrek aan onderhoud, slordige opslag en normale slijtage van de onderdelen. 

De aansprakelijkheid van MISTER BATTERY is beperkt tot het bedrag van de bestelling van de koper. MISTER BATTERY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade, immateriële schade of lichamelijk letsel veroorzaakt door het slecht functioneren of verkeerde gebruik van een artikel dat op de site is gekocht.

MISTER BATTERY zal een aankoop niet ruilen of terugbetalen omdat de klant van mening is veranderd, spijt van zijn aankoop heeft of andere persoonlijke of zakelijke redenen heeft.

ZOEKGERAAKT PAKKET

Als de koper het pakket binnen 10 werkdagen na verzending van zijn bestelling nog steeds niet heeft ontvangen en ook geen bezorgkaartje of nauwkeurige informatie via de online Track & Trace-functie heeft gekregen, moet hij zich tot de vervoerder wenden met het Track & Trace-nummer van het pakket zoals vermeld in de e-mail waarin de overname van het pakket door de vervoerder wordt bevestigd.

Als de vervoerder geen spoor van het pakket vindt, moet de koper zo snel mogelijk contact opnemen met de klantenservice van MISTER BATTERY via info@mister-battery.be

De klantenservice start dan een onderzoek bij de vervoerder. De koper ontvangt een e-mail waarin hem wordt verduidelijkt dat een onderzoek is gestart en dat de antwoordtermijn uiteenloopt van 10 tot 30 dagen vanaf de start van het onderzoek. Als het pakket wordt teruggevonden, wordt het onmiddellijk opnieuw naar de koper verzonden. Als het pakket als verloren wordt beschouwd, gaat MISTER BATTERY over tot terugbetaling van het volledige bedrag van de bestelling.

GESCHILLEN:

Elke geplaatste bestelling heeft tot gevolg dat de koper de algemene verkoopvoorwaarden van MISTER BATTERY zonder voorbehoud aanvaardt. Alle geschillen over de verkoop worden onderworpen aan het Belgische recht bij de rechtbank van koophandel te Brussel.

BEDRIJFSGEGEVENS:

Mister Battery – Helpelek
Kroningslaan 11
1200 Brussel
België
Btw-nr. BE0898355107
E-mail: info@mister-battery.be
Tel. +32 2 899 09 89